Trang web hỗ trợ việc nuôi dạy con và trẻ em là con của người nước ngoài đang sống tại Nhật

Các tài liệu cho người nước ngoài đọc bằng tiếng mẹ đẻ

Người nước ngoài có thể truy cập các tài liệu liên quan đến mang thai/sinh con/nuôi con đọc được bằng ngôn ngữ mẹ đẻ

Trang web của chính quyền địa phương nơi có nhiều người nước ngoài sinh sống

Đây là danh sách các URL cho các trang web liên quan đến việc mang thai, sinh con và nuôi dạy trẻ ở các chính quyền địa phương nơi có nhiều người nước ngoài sinh sống.