Trang web hỗ trợ việc nuôi dạy con và trẻ em là con của người nước ngoài đang sống tại Nhật
 

Các tài liệu cho người nước ngoài đọc bằng tiếng mẹ đẻ

Ở đây cung cấp các tài liệu bằng nhiều ngôn ngữ về chăm sóc khi mang thai, sinh con và nuôi con

Thông tin về đời sống bằng nhiều thứ tiếng
(他言語生活情報)

Bản hướng dẫn nuôi con nhỏ tại Nhật
(子育てチャート)

Sổ tay theo dõi sức khỏe bà mẹ trẻ em
(母子健康手帳)

Để mang thai và sinh con mạnh khoẻ
(すこやかな妊娠と出産のために)

Loạt sách hướng dẫn dành cho mẹ và bé: Thông tin về mang thai và sinh con
(ママとあかちゃんサポート:妊娠・出産について情報)

Lịch tiêm chủng dự phòng
(予防接種スケジュール)

Phát triển của trẻ
(子どもの発達)