Trang web hỗ trợ việc nuôi dạy con và trẻ em là con của người nước ngoài đang sống tại Nhật
 

Sổ tay theo dõi sức khỏe bà mẹ trẻ em

Những người thuộc ngành nghề chuyên môn hoặc muốn hỗ trợ có thể mua sổ tay theo dõi sức khỏe bà mẹ trẻ em đã dịch ra 10 ngôn ngữ Tiếng Anh, tiếng Hungary, tiếng Trung Quốc, tiếng Thái Lan, tiếng Tagalog, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Indonesia, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt Nam, tiếng Nepal tại trang chủ của Hội nghiên cứu vệ sinh bà mẹ trẻ em.
Nội dung được ghi bằng cả 2 ngôn ngữ: tiếng nước ngoài và tiếng Nhật.

Mọi người có thể mua sổ tay theo dõi sức khỏe bà mẹ trẻ em đã dịch ra 10 ngôn ngữ Tiếng Anh, tiếng Hungary, tiếng Trung Quốc ,tiếng Thái Lan, tiếng Tagalog, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Indonesia, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt Nam, tiếng Nepal tại trang chủ của “Phần hỗ trợ phụ nữ mang thai và nuôi con Honnorakuiku Mantendo”.
Nội dung được ghi bằng cả 2 ngôn ngữ: tiếng nước ngoài và tiếng Nhật.