Trang web hỗ trợ việc nuôi dạy con và trẻ em là con của người nước ngoài đang sống tại Nhật
 

Phát triển của trẻ

Trung tâm hỗ trợ/thông tin về khuyết tật phát triển trực thuộc trung tâm phục hồi quốc gia dành cho người khuyết tật đã tạo ra cuốn sách nhỏ có tên là “Bạn có lo lắng về phát triển của con bạn không? Dành cho các phụ huynh đang nuôi con ở Nhật”.

Nội dung như sau.

  1. Tôi muốn biết về tình trạng phát triển của trẻ
  2. Tôi muốn xin tư vấn
  3. Khuyết tật phát triển là gì
  4. Tôi muốn đi khám tại bệnh viện
  5. Tôi muốn biết về Sổ tay khuyết tật
  6. Tôi muốn có những thông tin có ích cho đời sống

Tiếng Anh Tiếng Đức Tiếng Pháp Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Ý Tiếng Trung Quốc Tiếng Hàn Quốc
/Tiếng Triều Tiên
Tiếng Thái Tiếng Philipine Tiếng Việt Tiếng Indonesia Tiếng Myanmar Tiếng Nga Tiếng Bangladesh Tiếng Nepal Tiếng Hindi Tiếng Mông Cổ Tiếng Urdu Khmer (Cambodia) Tiếng Nhật đơn giản
Phát triển
của trẻ
Tờ gấp

Bấm vào dấu ○ phía trên là có thể xem được thông tin của mục đó.