Trang web hỗ trợ việc nuôi dạy con và trẻ em là con của người nước ngoài đang sống tại Nhật
 

Lịch tiêm chủng dự phòng

“Tổ chức phi lợi nhuận Hiệp hội hiểu biết về bệnh phòng chống bằng vắc xin và bảo vệ trẻ” đã giải thích một cách dễ hiểu về lịch tiêm chủng dự phòng.

Chúng tôi đã được sự cho phép của tác giả để dịch ra 15 thứ tiếng tại nhóm nghiên cứu này. (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Philipinem, Tiếng Việt, Tiếng Indonesia, Tiếng Myanmar, Tiếng Bangladesh, Tiếng Nepal, Tiếng Pháp, Tiếng Ả rập, Tiếng Urdu, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Ba Tư)

5 ngôn ngữ là tiếng Pháp, tiếng Ả rập, tiếng Urdu, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Ba Tư. : Trợ cấp nghiên cứu khoa học (A): Nghiên cứu mang tính ứng dụng và thực tiễn về Nghiên cứu Đạo Hồi và Giới tính và những vấn đề hiện thời

Lịch tiêm chủng dự phòng

Tải về

Tiếng Nhật Tiếng Anh Tiếng Đức Tiếng Pháp Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Ý Tiếng Trung Quốc Tiếng Hàn Quốc
/Tiếng Triều Tiên
Tiếng Thái Tiếng Philipine Tiếng Việt Tiếng Indonesia Tiếng Myanmar Tiếng Nga Tiếng Bangladesh Tiếng Nepal Tiếng Ả rập Tiếng Urdu Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Ba Tư Tiếng Nhật đơn giản
Lịch tiêm
chủng dự phòng

Bấm vào dấu ○ phía trên là có thể xem được thông tin của mục đó.