जापानमा बसोबास गर्ने विदेशी मूलका बालबालिका र तिनीहरू हुर्काउन सहयोगी हुने वेबसाइट

विदेशीहरूले उनीहरूको मातृभाषामा पढ्न सक्ने कागजातहरू

विदेशीले आफ्नो मातृभाषामा पढ्न सक्ने गरी गर्भवती/सुत्केरी/बच्चा हुर्काउने सम्बन्धका सामाग्रीमा पहुँच पाउने छन्