जापानमा बसोबास गर्ने विदेशी मूलका बालबालिका र तिनीहरू हुर्काउन सहयोगी हुने वेबसाइट

विदेशीहरूले उनीहरूको मातृभाषामा पढ्न सक्ने कागजातहरू

विदेशीले आफ्नो मातृभाषामा पढ्न सक्ने गरी गर्भवती/सुत्केरी/बच्चा हुर्काउने सम्बन्धका सामाग्रीमा पहुँच पाउने छन्

धेरै विदेशीहरू बस्ने स्थानीय सरकारहरूको वेबसाइट

यो धेरै विदेशीहरू बसोबास गर्ने स्थानीय सरकारहरूमा गर्भावस्था, प्रसव, र बाल-पालनसँग सम्बन्धित वेबसाइटहरूको URL को सूची हो।