ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ရှင်သန်နေထိုင်ကြသော နိုင်ငံခြားသားကလေးများအား ပြုစုပျိုးထောင်မှု အထောက်အကူပေးရေးဝက်ဘ်ဆိုက်

နိုင်ငံခြားသားများ မိမိတို့၏ ဘာသာစကားဖြင့် ဖတ်ရှုနိုင်သော စာရွက်စာတမ်းများ

နိုင်ငံခြားသားများမှ မိခင်ဘာသာဖြင့်ဖတ်ရှုနိုင်မည့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း၊ မီးဖွားခြင်း၊ ကလေးပြုစု ပျိုးထောင်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော ဒေတာများကို ချိတ်ဆက်မှုပြုနိုင်ပါသည်။