ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ရှင်သန်နေထိုင်ကြသော နိုင်ငံခြားသားကလေးများအား ပြုစုပျိုးထောင်မှု အထောက်အကူပေးရေးဝက်ဘ်ဆိုက်
 

ဝက်ဘ်ဆိုက် မူဝါဒ

ဤဟုမ်းပေ့သည် မစ္စ မိုရိယာမကို ကိုယ်စားပြုထားသည့် သုတေသနအဖွဲ့နှင့် ယင်းအဖွဲ့၏ကိုယ်စားလှယ်တို့မှ စီမံခန့်ခွဲမှုပြုလျက်ရှိသည့် ဝက်ဘ်ဆိုက် ဖြစ်ပါသည်။ ဤဟုမ်းပေ့၌ပါရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ဖတ်ရှုခြင်း၊ သုံးစွဲခြင်း၊ ဒေါင်းလုတ်ဆွဲခြင်း ပြုလုပ်သည့်အခါ အောက်ပါဝက်ဆိုက်မူဝါဒများကို သဘောတူညီမှုရှိပြီးဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူပါမည်။ ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးမပြုမီ အောက်ပါသတိပြုရန်အချက်များကို ဖတ်ရှုပြီး နားလည်လက်ခံပြီး မှသာ အသုံးပြုပါ။

 1. မူပိုင်ခွင့်စသည်တို့နှင့်ပတ်သက်၍
  1. ဤဟုမ်းပေ့တွင် လွှင့်တင်ထားသော သတင်းအချက်အလက်တစ်ခုချင်းစီ (စာလုံး၊ ရုပ်ပုံ စသည်)နှင့် ဟုမ်းပေ့တစ်ခုလုံးသည် မူပိုင်ခွင့်ရှိခြင်းနှင့်အတူ ဂျပန်နိုင်ငံမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေနှင့် နိုင်ငံတကာစာချုပ်တို့ဖြင့် အကာအကွယ်ပေးခံထားရပါသည်။
  2. မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေတွင်သတ်မှတ်ထားသော “ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအသုံးပြုရန်အတွက် မိတ္တူကူး ခြင်း” နှင့် “ကောက်နုတ်ခြင်း”တို့မှအပ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ မိတ္တူကူးခြင်း၊ လွှဲပြောင်းအသုံးပြုခြင်းတို့ မပြုလုပ်ရပါ။
 2. တာဝန်ယူမှုမပြုသည့်အချက်
  1. ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ပါအကြောင်းအရာများကို ကြိုတင်အသိပေးမှုမရှိဘဲ ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းခြင်းတို့ ပြုလုပ်ခြင်းရှိလာနိုင်ပါသည်။ တစ်ဖန် ဤဟုမ်းပေ့ လည်ပတ်မှုကို ရပ်ဆိုင်း လိုက်ခြင်းမျိုးရှိလာနိုင်ပါသည်။ ကြိုတင်၍ နားလည်ပေးထားစေလိုပါသည်။
  2. ဤဝက်ဘ်ဆိုက်၌ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဒေတာများဖော်ပြရန် အသေးစိတ် ဂရု ပြုဆောင်ရွက်ထားသော်လည်း ဖော်ပြထားသောသတင်းအချက်အလက်များတွင် တတိယလူမှ ဖော်ပြထားသော သတင်းအချက်အလက်များလည်း ရောနှောပါဝင်နေပါသည်။ တတိယလူ၏ အဖွဲ့အ စည်းနှင့် တစ်ဦးချင်းတို့ထံမှ ဖတ်ရှုရန်ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီး ဖော်ပြထားပါသည်။ ဤဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ဆိုက်များမှ ဖော်ပြထားသောသတင်းအချက်အလက်များ၏ ယုံကြည်ရမှုကို တတ်နိုင်သရွေ့စိစစ်ပြီးမှ ဖော်ပြရန်ကြိုးပမ်းထားသော်လည်း ယင်းအချက်အလက်များ အားလုံး၏ မှန်ကန်မှုကို အာမခံမည်မဟုတ်ပါ။
  3. ဤဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ဆိုက်များတွင်ဖော်ပြထားသည့် သတင်းအချက်အလက်၊ ဒေတာများကို အသုံးပြုခြင်း၊ အသုံးချခြင်း၊ ဒေါင်းလုတ်ဆွဲခြင်းစသည့် အပြုအမူများနှင့်ဆက်စပ်ပြီး ဖြစ်ပွားလာသည့် မည်သည့်ထိခိုက်နစ်နာမှုမျိုးကိုမဆို မည်သည့် အကြောင်းပြချက်ပင်ရှိစေကာမူ ဤဝက်ဘ်ဆိုက်မှ လုံးဝတာဝန်ယူမည်မဟုတ်သည်ကို နားလည်ပေးစေလိုပါသည်။