ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ရှင်သန်နေထိုင်ကြသော နိုင်ငံခြားသားကလေးများအား ပြုစုပျိုးထောင်မှု အထောက်အကူပေးရေးဝက်ဘ်ဆိုက်
 

သုတေသနအဖွဲ့၏ အကြောင်းအရာအကျဉ်း

Grants-in-Aid for Scientific Research Projects (သိပ္ပံသုတေသနဆိုင်ရာစီမံချက်အတွက် အထောက်အပံ့ပေးရေး အဖွဲ့)၏ လေးနှစ်တာဘဏ္ဍာရေး အထောက်အပံ့ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ သုတေသန အဖွဲ့ သည် ၂၀၁၇ ဧပြီလမှစတင်ပြီး သတင်း အချက်အလက်အခြေခံ (database) တည်ထောင်မှု တွင် ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ သတင်းအချက်အလက် အခြေခံ (database)မှ ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် နိုင်ငံခြားသားအဖြစ် နေထိုင်သော သူများ၏ နိုင်ငံများမှ ရှေးဦးအရွယ် ကလေးသူငယ် ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှု လက်ရှိ အခြေအနေများ ဆိုင်ရာသတင်းများကို ပေးပါသည်။
ဤ ဝက်ဘ်ဆိုက်သည် နိုင်ငံခြားသားမျိုးရိုးဇစ်မြစ် ရှိသောကလေးများ ကောင်းမွန်စွာကြီထွားဖွံဖြိုး လာရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ သုတေသနအဖွဲ့၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဖြစ်ပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကလေးများ ၎င်းတို့၏မိခင်များ မိသားစုဝင်များအား အထောက်အပံပေးရာတွင် အသုံးဝင်သော သတင်းအချက်အလက်များကို ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။
ဤ ဝက်ဘ်ဆိုက်မှပေးသော သတင်းအချက်အလက် များကို မိဘများ ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်သူများ ဆေး/လူမှုဖူလုံရေးနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုသူများ နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် နေထိုင်သော နိုင်ငံခြားသားမျိုးရိုးဇစ်မြစ်ရှိသောကလေးများ ကျန်းမာစွာနှင့် ပျော်ရွှင်စွာကြီးထွားဖွံဖြိုးရေးအတွက် ကူညီရန် စိတ်ပါဝင်စားသူ မည်သူမဆို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

အမည် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် နေထိုင်ကြသော နိုင်ငံခြားသားမျိုးရိုးပိုင်ဆိုင်သည့်ကလေးများ၏ ရှေးဦး အရွယ်ကလေးသူငယ်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှု မြှင့်တင်ရေးသုတေသနအဖွဲ့
အင်္ဂလိပ်အမည် Research group for promoting the Early Childhood Development of children with foreign roots in Japan
ရုံးခန်းတည်ရှိရာဒေသ ဖူခုအိုကာခရိုင် ဖူခုအိုကာမြို့ ဖူခုအိုခနိုင်ငံတကာဆေးကုသမှုနှင့်လူမှုဖူလုံရေးတက္ကသိုလ် သူနာပြုပညာဌာန
အဖွဲ့အမှုဆောင်ကိုယ်စားလှယ် မစ္စ မာစုမိ မိုရိယာမ : တွဲဖက်ပါမောက္ခ ဖူခုအိုခနိုင်ငံတကာဆေးကုသမှုနှင့်လူမှုဖူလုံရေးတက္ကသိုလ် သူနာပြုပညာဌာန သူနာပြုဘာသာဌာန
သုတေသနအဖွဲ့ဝင်များ မစ္စ မိခါ့ကို အာရခိဒါ့ : ခါဝါ့ဇာ့ခိ သူနာပြုကောလိပ် ပါမောက္ခ
မစ္စ အိရှိခါ့ဝ ယောကို : တိုကျိုမက်ထရိုပိုလီတန်တက္ကသိုလ် တိုကျိုကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုဖူလုံရေးပညာဌာနသူနာပြုဘာသာဌာန-တွဲဖက်ပါမောက္ခ
မစ္စ ကက်ဆူဟီကို အီရှီကာဝါ : ကထိက သင်ယူမှုနှင့်သင်ကြားမှု ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးစင်တာ ယာမာနာရှီ ဂါကူအင် တက္ကသိုလ်
မစ္စ ယူကာ့ရိ ခါ့မဲအိ : ရှိတန်းနော့ဂျိတက္ကသိုလ် သူနာပြုပညာဌာန- တွဲဖက်ပါမောက္ခ
မစ္စ ဂေါ့မိ မာ့မိ : ခါဝါ့ဇာ့ခိ သူနာပြုကောလိပ် နည်းပြ
မစ္စ အာယာ့ နိတာ့မီဇု : နိုင်ငံတကာဆေးကုသမှုနှင့်လူမှုဖူလုံရေးတက္ကသိုလ် နာရီတာသူနာပြုပညာဌာန- လက်ထောက်ပါမောက္ခဟောင်း
မစ္စ မာယုမိ မီဇုတာနိ : မိအယ်တက္ကသိုလ် ဘွဲ့လွန်ပညာဌာန ဆေးပညာရပ်ဆိုင်ရာသုတေသနဌာန သူနာပြုပညာအထူးပြု- တွဲဖက်ပါမောက္ခ
မစ္စ ယာ့အယ် ယော်ရှိနို : ဆိုဖီယာတက္ကသိုလ် အထွေထွေလူမှုရေးသိပ္ပံပညာဌာန သူနာပြုဘာသာဌာန- တွဲဖက်ပါမောက္ခ
မစ္စ လဲချန်းဂုအန်း : နိုင်ငံတကာဆေးဝါးကုသမှုနှင့်လူမှုဖှုလုံရေးတက္ကသိုလ် ဆေးပညာဌာန၊ ပါမောက္ခ
မစ္စ နွယ်နွယ်ဦး : နိုင်ငံတကာဆေးဝါးကုသမှုနှင့်လူမှုဖှုလုံရေးတက္ကသိုလ် ဆေးပညာဌာန၊ ပါမောက္ခဟောင်း
မစ္စ ရှကိုင်းဒိုး : နိုင်ငံတကာဆေးဝါးကုသမှုနှင့်လူမှုဖှုလုံရေးတက္ကသိုလ် အိုတဝယကျန်းမာရေးနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဌာန၊ တွဲဖက်ပါမောက္ခ
မစ္စ ဟဆန်း အယိဖုဥရု : နိုင်ငံတကာဆေးဝါးကုသမှုနှင့်လူမှုဖှုလုံရေးတက္ကသိုလ် ဆေးပညာဌာန၊ လက်ထောက်ပါမောက္ခ
မစ္စ ဂျနုက ခတိဝဒ : နိုင်ငံတကာဆေးဝါးကုသမှုနှင့်လူမှုဖှုလုံရေးတက္ကသိုလ် ဆေးပညာဌာန၊ လက်ထောက်ပါမောက္ခ
မစ္စ ဘဘအဲဖု တမဲလန်း : နိုင်ငံတကာဆေးဝါးကုသမှုနှင့်လူမှုဖှုလုံရေးတက္ကသိုလ် ဆေးပညာသင်ကြားကြီးကြပ်ရေးစင်တာ၊ လက်ထောက်ပါမောက္ခ
တွဲဖက်သုတေသနပြုသူများ မစ္စ ခယောကို ချီနာ့မိ : ခယူးရှူးတက္ကသိုလ် အချိန်ပိုင်းနည်းပြ
မစ္စ အဲရိ မိုချိဒါ့ : အိုအိဇုမိကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်လူမှုဖူလုံရေးစင်တာ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဝန်ထမ်း