Trang web hỗ trợ việc nuôi dạy con và trẻ em là con của người nước ngoài đang sống tại Nhật
 

Nội dung nghiên cứu

Với sự hỗ trợ tài chính trong 5 năm của các khoản tài trợ cho các dự án nghiên cứu khoa học, từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 3 năm 2022, nhóm nghiên cứu của chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu có tiêu đề "Phát triển cơ sở dữ liệu cung cấp thông tin về tình hình hiện tại của trẻ nhỏ". phát triển (ECD:Early Childhood Development), ở Nhật Bản cũng như ở các quốc gia nơi họ đến" (Dự án số 17H044710001). Trang mạng này, một phần của hoạt động nghiên cứu để giúp con em người nước ngoài phát triển tốt, mục đích cung cấp thông tin cần thiết giúp trẻ em, cha mẹ và các thành viên gia đình các em. Thông tin từ trang mạng này cung cấp cho các bậc cha mẹ, người nuôi dưỡng các em, cán bộ y tế, và mọi người có quan tâm giúp các em từ nước ngoài đến sống ở Nhật Bản phát triển tốt thể chất và tinh thần.

Tên Hiệp hội nghiên cứu xúc tiến phát triển giai đoạn đầu đời dành cho con em của người nước ngoài đang sống tại Nhật
Tên tiếng Anh Research group for promoting the Early Childhood Development of children with foreign roots in Japan
Địa chỉ văn phòng Trường Cao đẳng Điều dưỡng Quốc tế Chữ thập đỏ Kyushu Nhật Bản (Munakata, Fukuoka) Phòng thí nghiệm Moriyama
Đại diện Masumi Moriyama: Phó Giáo sư, Trường Cao đẳng Điều dưỡng Quốc tế Chữ Thập Đỏ Kyushu Nhật Bản
Phụ trách nghiên cứu Mikako Arakida - Giáo sư, Trường Cao đẳng Điều dưỡng Thành phố Kawasaki
Yukari Kamei - Giáo sư, Khoa Điều dưỡng, Đại học Shitennoji
Xie Haitang - Giáo sư, Trường Cao học Điều dưỡng, Đại học Seitoku
Yae Yoshino: Phó giáo sư - Khoa điều dưỡng Ngành khoa học con người tổng hợp Trường đại học Sophia
Mami Gomi - Giảng viên, Cao đẳng Điều dưỡng Thành phố Kawasaki
Katsuhiko Ishikawa - Giảng viên, Khoa Giáo dục sau Đại học, Đại học Sư phạm Naruto
Aya Nitamizu - Trợ lý Giáo sư, Khoa Điều dưỡng, Khoa Y, Đại học Y Tokyo
Yayoi Shoji - Trợ lý Giáo sư Dự án, Đơn vị Y tế Công cộng, Viện Hợp tác Toàn cầu về Thành phố Bền vững, Đại học Thành phố Yokohama
Hợp tác nghiên cứu Kyoko Chinami - Nguyên Giáo sư Trường Cao đẳng Điều dưỡng Quốc tế Chữ thập đỏ Kyushu Nhật Bản
Eri Mochida: Chuyên viên sức khỏe cộng đồng Trung tâm phúc lợi sức khỏe Oizumi
Myat Thandar - Giáo sư, Khoa Y tế Công cộng, Trường Y tại Narita, Đại học Y tế và Phúc lợi Quốc tế
Dewa A.P. Rasmika Dewi : Trợ lý Giáo sư, Trường Y tại Narita, Đại học Y tế và Phúc lợi Quốc tế
Le Tran Ngoan - Nguyên Giáo sư, Khoa Y tế Công cộng, Trường Y tại Narita, Đại học Y tế và Phúc lợi Quốc tế
Nwe Nwe Oo - Nguyên Giáo sư, Khoa Y tế Công cộng, Trường Y tại Narita, Đại học Y tế và Phúc lợi Quốc tế
Hasan Arif Ul - Nguyên Trợ lý Giáo sư, Khoa Y tế Công cộng, Trường Y tại Narita, Đại học Y tế và Phúc lợi Quốc tế
Khatiwada Januka - Nguyên Trợ lý Giáo sư, Khoa Y tế Công cộng, Trường Y tại Narita, Đại học Y tế và Phúc lợi Quốc tế
Tamerlan Babayev - Nguyên Trợ lý Giáo sư, Văn phòng Giáo dục Y tế, Đại học Y tế và Phúc lợi Quốc tế