Trang web hỗ trợ việc nuôi dạy con và trẻ em là con của người nước ngoài đang sống tại Nhật
 

Nội dung nghiên cứu

Được tài trợ trong 4 năm từ kinh phí hỗ trợ nghiên cứu khoa học, nhóm nghiên cứu đã hoạt động từ tháng 4 năm 2017 để xây dựng dữ liệu thông tin về hiện trạng phát triển trẻ em đang sống ở Nhật Bản và hiện trạng phát triển trẻ em đang sống ở đất nước quê hương của người nước ngoài di chuyển đến sống ở Nhật Bản. Trang mạng này, một phần của hoạt động nghiên cứu để giúp con em người nước ngoài phát triển tốt, mục đích cung cấp thông tin cần thiết giúp trẻ em, cha mẹ và các thành viên gia đình các em. Thông tin từ trang mạng này cung cấp cho các bậc cha mẹ, người nuôi dưỡng các em, cán bộ y tế, và mọi người có quan tâm giúp các em từ nước ngoài đến sống ở Nhật Bản phát triển tốt thể chất và tinh thần.

Tên Hiệp hội nghiên cứu xúc tiến phát triển giai đoạn đầu đời dành cho con em của người nước ngoài đang sống tại Nhật
Tên tiếng Anh Research group for promoting the Early Childhood Development of children with foreign roots in Japan
Địa chỉ văn phòng thành phố Fukuoka, tỉnh Fukuoka, Trường đại học quốc tế Y tế và Phúc lợi, khoa Điều dưỡng
Đại diện Masumi Moriyama: Phó giáo sư, Trường đại học quốc tế Y tế và Phúc lợi, thành phố Fukuoka, tỉnh Fukuoka, trươ ng đại học Cử nhân Điều dưỡng, khoa Điều dưỡng
Phụ trách nghiên cứu Mikako Arakida - Giáo sư, Trường Cao đẳng Điều dưỡng Thành phố Kawasaki
Yukari Kamei - Giáo sư, Khoa Điều dưỡng, Đại học Shitennoji
Xie Haitang - Giáo sư, Khoa Điều dưỡng, Đại học Seitoku
Yae Yoshino: Phó giáo sư - Khoa điều dưỡng Ngành khoa học con người tổng hợp Trường đại học Sophia
Mami Gomi - Giảng viên, Cao đẳng Điều dưỡng Thành phố Kawasaki
Katsuhiko Ishikawa - Giảng viên, Khoa Giáo dục sau Đại học, Đại học Sư phạm Naruto
Aya Nitamizu - Trợ lý Giáo sư, Khoa Điều dưỡng, Khoa Y, Đại học Y Tokyo
Myat Thandar - Giáo sư, Khoa Y tế Công cộng, Trường Y tại Narita, Đại học Y tế và Phúc lợi Quốc tế
Dewa A.P. Rasmika Dewi : Trợ lý Giáo sư, Trường Y tại Narita, Đại học Y tế và Phúc lợi Quốc tế
Hợp tác nghiên cứu Kyoko Chinami - Giảng viên bán thời gian, Học viện Công nghệ Kyushu
Eri Mochida: Chuyên viên sức khỏe cộng đồng Trung tâm phúc lợi sức khỏe Oizumi
Le Tran Ngoan - Giáo sư, Khoa Y tế Công cộng, Trường Y tại Narita, Đại học Y tế và Phúc lợi Quốc tế
Nwe Nwe Oo - Nguyên Giáo sư, Khoa Y tế Công cộng, Trường Y tại Narita, Đại học Y tế và Phúc lợi Quốc tế
Hasan Arif Ul - Nguyên Trợ lý Giáo sư, Khoa Y tế Công cộng, Trường Y tại Narita, Đại học Y tế và Phúc lợi Quốc tế
Khatiwada Januka - Nguyên Trợ lý Giáo sư, Khoa Y tế Công cộng, Trường Y tại Narita, Đại học Y tế và Phúc lợi Quốc tế
Tamerlan Babayev - Nguyên Trợ lý Giáo sư, Văn phòng Giáo dục Y tế, Đại học Y tế và Phúc lợi Quốc tế