Trang web hỗ trợ việc nuôi dạy con và trẻ em là con của người nước ngoài đang sống tại Nhật
 

Nội dung nghiên cứu

Được tài trợ trong 4 năm từ kinh phí hỗ trợ nghiên cứu khoa học, nhóm nghiên cứu đã hoạt động từ tháng 4 năm 2017 để xây dựng dữ liệu thông tin về hiện trạng phát triển trẻ em đang sống ở Nhật Bản và hiện trạng phát triển trẻ em đang sống ở đất nước quê hương của người nước ngoài di chuyển đến sống ở Nhật Bản. Trang mạng này, một phần của hoạt động nghiên cứu để giúp con em người nước ngoài phát triển tốt, mục đích cung cấp thông tin cần thiết giúp trẻ em, cha mẹ và các thành viên gia đình các em. Thông tin từ trang mạng này cung cấp cho các bậc cha mẹ, người nuôi dưỡng các em, cán bộ y tế, và mọi người có quan tâm giúp các em từ nước ngoài đến sống ở Nhật Bản phát triển tốt thể chất và tinh thần.

Tên Hiệp hội nghiên cứu xúc tiến phát triển giai đoạn đầu đời dành cho con em của người nước ngoài đang sống tại Nhật
Tên tiếng Anh Research group for promoting the Early Childhood Development of children with foreign roots in Japan
Địa chỉ văn phòng thành phố Fukuoka, tỉnh Fukuoka, Trường đại học quốc tế Y tế và Phúc lợi, khoa Điều dưỡng
Đại diện Masumi Moriyama: Phó giáo sư, Trường đại học quốc tế Y tế và Phúc lợi, thành phố Fukuoka, tỉnh Fukuoka, trươ ng đại học Cử nhân Điều dưỡng, khoa Điều dưỡng
Phụ trách nghiên cứu Mikako Arakida: Giáo sư – Trường Cao đẳng Điều dưỡng thành phố Kawasaki
Yoko Ishikawa: Phó giáo sư - Khoa điều dưỡng ngành phúc lợi sức khỏe Tokyo Trường đại học công lập Đô Thị Tokyo
Katsuhiko Ishikawa: Giảng viên - Trung tâm phát triển giáo dục và đào tạo, trường Đại học Yamanashi Gakuin
Midori Kamei: Phó giáo sư - Ngành điều dưỡng Đại học Shitennoji
Asami Gomi: Giảng viên - Cao đẳng điều dưỡng thành phố Kawasaki
Aya Nitamizu: Nguyên là Trợ giảng - trường đại học Cử nhân Điều dưỡng ở Fukuoka, Trường đại học quốc tế Y tế và Phúc lợi
Mayumi Mizutani: Phó giáo sư - Chuyên ngành điều dưỡng Khoa nghiên cứu y học; Trường đào tạo sau đại học; Đại học Mie
Yae Yoshino: Phó giáo sư - Khoa điều dưỡng Ngành khoa học con người tổng hợp Trường đại học Sophia
Le Tran Ngoan: Giáo sư - Khoa y tế Trường Đại học Quốc tế Phúc lợi và Y tế Nhật Bản
Nwe Nwe Oo: Nguyên là Giáo sư - Khoa Y tế Công cộng, Trường đại học quốc tế Y tế và Phúc lợi ở Narita
Xie Haitang: Phó giáo sư - Khoa nghiên cứu sức khỏe cộng đồng chi nhánh Ohtawara Trường Đại học Quốc tế Phúc lợi và Y tế Nhật Bản
Hasan Arif Ul: Trợ giảng - Khoa y tế Trường Đại học Quốc tế Phúc lợi và Y tế Nhật Bản
Khatiwada Januka: Trợ giảng - Khoa y tế Trường Đại học Quốc tế Phúc lợi và Y tế Nhật Bản
Tamerlan Babayev: Trợ giảng - Trung tâm đào tạo y tế tổng hợp Trường Đại học Quốc tế Phúc lợi và Y tế Nhật Bản
Hợp tác nghiên cứu Kyoko Chinami: Giảng viên bán thời gian Đại học Kyushu
Eri Mochida: Chuyên viên sức khỏe cộng đồng Trung tâm phúc lợi sức khỏe Oizumi