Trang web hỗ trợ việc nuôi dạy con và trẻ em là con của người nước ngoài đang sống tại Nhật
 

Qui định của trang web

Trang web này là trang web do Moriyama và nhóm nghiên cứu, đại diện bởi Moriyama quản lý và điều hành. Chúng tôi xin được xem là bạn đã đồng ý với các qui định sau của trang web trong trường hợp bạn đã xem, sử dụng và tải các thông tin có trong trang web này. Xin hãy đọc các chú ý sau trước khi sử dụng trang web và sử dụng khi đã hiểu.

 1. Về quyền tác giả v.v...:
  1. Các thông tin (chữ, minh họa v.v...) được đăng trong trang web này và toàn bộ trang web cũng là đối tượng của quyền tác giả, đồng thời được bảo hộ bởi luật quyền tác giả Nhật Bản và công ước quốc tế.
  2. Trừ trường hợp "sao chép để sử dụng cho mục đích cá nhân" và "trích dẫn" đã được qui định trong luật quyền tác giả, không được phép tự ý sao chép/sử dụng cho mục đích khác.
 2. Hạng mục miễn trách nhiệm
  1. Nội dung trong trang web này có thể được thay đổi hoặc xóa bỏ không báo trước. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể ngừng việc điều hành trang web này. Xin hãy hiểu và thông cảm trước.
  2. Chúng tôi đã lưu ý chi tiết về thông tin/tài liệu đăng trên trang web này, và trong số các thông tin được đăng lên có bao gồm cả thông tin do bên thứ ba cung cấp. Chúng tôi đã được sự cho phép công khai thông tin của đoàn thể và cá nhân bên thứ ba để đăng tải. Chúng tôi sẽ hết sức cố gắng xem xét mức độ tin cậy của các thông tin được cung cấp bởi các trang có đường dẫn trên trang web này để đăng tải, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo về tính xác thực của tất cả các thông tin.
  3. Trang web này không chịu trách nhiệm với bất kể lý do nào về những tổn hại phát sinh từ những hành động như sử dụng, dùng, tải về thông tin/tài liệu được đăng trên trang web này và trang web có đường dẫn trên trang web này nên xin hãy hiểu và thông cảm.