Website para sa pagsuporta sa mga dayuhang batang naninirahan sa Japan at para sa pagpapalaki ng anak
 

Iskedyul ng bakuna

Ang "NPO Know VPD, Protect Child" ay nagpapaliwanag ng tungkol sa iskedyul ng bakuna upang madaling maintindihan.

Isinalin ito ng research group na ito sa 15 wika sa pahintulot ng may-akda. (Ingles, Pranses, Portuges, Espanyol, Intsik, Tagalog, Indonesian, Vietnamese, Burmese, Bengali, Nepali, Arabe, Urdu, Turko, Persian)

Pagsasalin ng limang wika na Pranses, Arabe, Urdu Turko at Persian: Pangunahing pananalisik (A) sa pamamagitan ng Grants-in-Aid para sa Mga Proyekto sa Pananaliksik sa Siyensya: Proyektong pananaliksik hinggil sa Kasarian sa Islam at mga kontemporaryong Isyu: Para sa komprehensibong talakayan

Iskedyul ng bakuna

Download

Wikang Hapon Ingles Aleman Pranses Espanyol Portuges Italyano Intsik Koreano Thai Tagalog Vietnamese Indonesian Burmese Ruso Bengali Nepali Arabe Urdu Turko Persian Madaling
wikang Hapon
Iskedyul ng bakuna

Pindutin ang ○ na nasa itaas, makikita ang mga impormasyong nasa item na napili.