Website para sa pagsuporta sa mga dayuhang batang naninirahan sa Japan at para sa pagpapalaki ng anak
 

Pointing board para makatulong sa panganganak

Ang "Mother's Tree Japan" ay isang non-profit na organisasyon na sumusuporta sa mga dayuhang babaeng naninirahan sa Japan sa kanilang pagbubuntis hanggang sa panganganak, pati na rin ang ibang aktibidad na may kaugnayan dito.

Makikita sa website ng "Mother's Tree Japan" ang "Pointing board para makatulong sa panganganak". Sa pamamagitan ng pointing board na ito, maaari nang sumangguni ang mga dayuhang ina sa kanilang mga doktor at midwife (hal. "Hindi ko na kaya ang sakit", "Mangyaring manatili sa tabi ko", atbp.) gamit ang wikang Hapon at ang kanilang sariling wika. Gayundin, ang mga doctor at midwife ay maaaring magpahatid ng mensahe sa kanilang mga pasyente (hal. "Susuriin ko kayo", atbp.) sa wikang Hapon at sa kanilang sariling wika. Available ito sa Ingles, Tsino, Thai, Tagalog, Vietnamese, Burmese (Myanmarese), at Nepalese. Sa pamamagitan ng pag-click sa bandila ng bawat wika sa naka-link na pahina, ang wika ay ipapakita.

Ingles Aleman Pranses Espanyol Portuges Italyano Intsik Koreano Thai Tagalog Vietnamese Indonesian Burmese Ruso Bengali Nepali Madaling
wikang Hapon
Pointing board para
makatulong sa panganganak

Pindutin ang ○ na nasa itaas, makikita ang mga impormasyong nasa item na napili.