Website para sa pagsuporta sa mga dayuhang batang naninirahan sa Japan at para sa pagpapalaki ng anak
 

Plano ng kapanganakan

Ang "Mother's Tree Japan" ay isang non-profit na organisasyon na naglalayong tulungan ang mga dayuhang babae na naninirahan sa Japan mula sa kanilang pagbubuntis, pangaganak at habang pinalalaki nila ang kanilang mga anak. Nagbibigay-suporta rin sila sa kanilang mga pangangailangang may kaugnayan dito.

Makikita sa website ng "Mother's Tree Japan" ang banyagang bersyon ng "Plano ng kapanganakan". Ito ay may format na kung saan ay maaari mong isulat ang iyong mga plano at kahilingan para sa iyong pagdadalang tao, kabilang dito ang ang plano sa iyong pagbubuntis hanggang sa iyong panganganak. Ito ay magbibigay-daan sa malinaw na paghatid ng iyong saloobin sa’yong doktor o midwife kung paano masisiguro ang iyong maayos na panganganak. Available ito sa English, Spanish, Chinese, Thai, Vietnamese, Burmese (Myanmarese), at Nepalese. Sa pamamagitan ng pag-click sa bandila ng bawat wika sa naka-link na pahina, ang wika ay ipapakita.

Ingles Aleman Pranses Espanyol Portuges Italyano Intsik Koreano Thai Tagalog Vietnamese Indonesian Burmese Ruso Bengali Nepali Madaling
wikang Hapon
Plano ng kapanganakan

Pindutin ang ○ na nasa itaas, makikita ang mga impormasyong nasa item na napili.

Iba pang proyekto sa pangunguna ng "Mother's Tree Japan"

Bilang karagdagan, ipakikilala namin ang mga proyekto ng "Mother's Tree Japan", isang non-profit na organisasyon na nagbibigay-tulong sa mga dayuhang residente ng Japan.