Website para sa pagsuporta sa mga dayuhang batang naninirahan sa Japan at para sa pagpapalaki ng anak
 

Para sa mabuting pagdadalang-tao at panganganak

Isinasalin ng Ministry of Health, Labour and Welfare ang leaflet na may titulong “Para sa Malusog na Pagbubuntis at Panganganak” sa 13 mga wika. Nakasulat dito ang mga impormasyon tulad ng Pregnancy Health Examination, mga sintomas na dapat pag-ukulan ng pansin, at iba pa.

Ingles Aleman Pranses Espanyol Portuges Italyano Intsik Koreano Thai Tagalog Vietnamese Indonesian Burmese Ruso Bengali Nepali Madaling
wikang Hapon
Para sa mabuting
pagdadalang-tao
at panganganak
       

Pindutin ang ○ na nasa itaas, makikita ang mga impormasyong nasa item na napili.