Website para sa pagsuporta sa mga dayuhang batang naninirahan sa Japan at para sa pagpapalaki ng anak
 

Paglaki ng bata

Ang National Rehabilitation Center for Persons with Disabilites - Information and Support Center for Persons with Developmental Disorders ay gumagawa ng booklet na may titulong "May ikinakabahala ka ba sa paglaki ng anak mo? Para sa mga tagapag-alagang nagpapalaki ng anak sa Japan."

Nilalaman.ang mga sumusunod”

  1. Gusto kong malaman ang estado ng paglaki ng anak
  2. Gusto kong kumonsulta
  3. Ano ang Developmental Disorder?
  4. Gusto kong pumunta sa ospital
  5. Gusto kong malaman ang tungkol sa Person With Disability Handbook
  6. Gusto kong makakuha ng mga impormasyong makakatulong sa pamumuhay

Ingles Aleman Pranses Espanyol Portuges Italyano Intsik Koreano Thai Tagalog Vietnamese Indonesian Burmese Ruso Bengali Nepali Hindi Mongolian Urdu Khmer (Cambodia) Madaling
wikang Hapon
Paglaki ng bata
Leaflet

Pindutin ang ○ na nasa itaas, makikita ang mga impormasyong nasa item na napili.