Website para sa pagsuporta sa mga dayuhang batang naninirahan sa Japan at para sa pagpapalaki ng anak
 

Gabay Para sa Ina at Sanggol

Isinasalin ng Researching and Supporting Multi-Cultural Health Service – RASC ang ‟Gabay Para sa Ina at Sanggol” sa 12 mga wika na Ingles, Aleman, Pranses, Portuges, Intsik, Koreano, Thai, Tagalog, Vietnamese, Indonesian, Rusyano at Nepali. Katabi ng translasyon ang wikang Hapon. Ang ayos nito ay tulad ng nasa ibaba at mayroong halos 45 pahina.

 1. Mga tinatanong nsa OB-Gyne
 2. Pag tatawag ka sa ospital
 3. Ang panganganak sa Japan
 4. Hypertensive Disorder of Pregnancy (HDP)
 5. Gestational Diabetes Mellitus (GDM)
 6. Threatened abortion/Threatened Premature Labor
 7. Group B Streptococcus (GBS)
 8. Labor induction
 9. Plano ng panganganak
 10. Ang buhay pag tapos ng panganganak
 11. Pagbigay ng gatas
 12. Tungkol sa sanggol
 13. Tungkol sa Social Resources
 14. Pagbakuna
 15. Ang mga salitang ginagamit sa pag-anak
 16. Mga payo mula sa nanay ng ibat-ibang bansa

Ingles Aleman Pranses Espanyol Portuges Italyano Intsik Koreano Thai Tagalog Vietnamese Indonesian Burmese Ruso Bengali Nepali Madaling
wikang Hapon
Gabay Para
sa Ina at Sanggol
     

Pindutin ang ○ na nasa itaas, makikita ang mga impormasyong nasa item na napili.