जापानमा बसोबास गर्ने विदेशी मूलका बालबालिका र तिनीहरू हुर्काउन सहयोगी हुने वेबसाइट
 

मातृशिशु स्वास्थ्य पुस्तिका

विशेषाज्ञिक पेशा या सहयोगी महानुभावहरूले सार्वजनिक हितकारी कोष, मातृशिशु स्वास्थ्य-सरसफाइ रिसर्च समूहको HP बाट "अङ्ग्रेजी" “दक्षिण कोरियाली" "चिनियाँ" "थाई" "तागालोग (फिलिपिनी भाषा)" "पुर्तगाली" "इन्डोनेशियाली" "स्पेनी" "भियतनामी” "नेपाली” गरी 10 देशका भाषामा लेखेको बोसि केन्कोउ तेच्यो भनिने मातृशिशु स्वास्थ्य पुस्तिका खरिद गर्न सकिन्छ।
विदेशी र जापानी गरी दुई भाषामा समानान्तर रूपमा लेखिएको छ।

सर्वसाधारण महानुभावहरूले "गर्भावस्था या शिशु स्याहारमा सहयोगी पसल, होन्-नो राकु-इकु मान्तेन-दोउ"को HP बाट "अङ्ग्रेजी" "दक्षिण कोरियाली" "चिनियाँ" "थाई" "तागालोग (फिलिपिनी भाषा)" "पुर्तगाली" "इन्डोनेशियाली" "स्पेनी" "भियतनामी” "नेपाली” गरी 10 देशका भाषामा लेखेको बोसि केन्कोउ तेच्यो भनिने मातृशिशु स्वास्थ्य पुस्तिका खरिद गर्न सकिन्छ।
विदेशी र जापानी गरी दुई भाषामा समानान्तर रूपमा लेखिएको छ।