Website para sa pagsuporta sa mga dayuhang batang naninirahan sa Japan at para sa pagpapalaki ng anak
 

Tsart ng pagpapalaki ng anak

Bidyo

Ang Kanagawa International Foundation ay gumagawa ng video para sa mga dayuhang residenteng nagdadalang-tao at nagpapalaki ng anak na “Series ng pagpapalaki ng anak sa Japan para sa mga dayuhang residente” sa 7 wika (subtitle), at maaari itong ma access saan mang bahagi ng Japan.

Nai-post sa ibaba mula sa http://www.kifjp.org/child/tag/chart

Wika ng subtitle: (Wikang hapon ang lahat ng boses)

Intsik, Tagalog, Portuges, Espanyol, Vietnamese, Ingles, Nepali

Pag-browse ng URL

* Ang mga bidyo ng support site sang-ayon sa ibat- ibang wika para sa pagpapalaki ng anak ay nasa pahinang “Para sa mga dayuhang residente” Mangyari itong ipakilala ayon sa pangangailangan.

Ingles Aleman Pranses Espanyol Portuges Italyano Intsik Koreano Thai Tagalog Vietnamese Indonesian Burmese Ruso Bengali Nepali Madaling
wikang Hapon
Tsart ng pagpapalaki ng anak
(Bidyo)
          
Tsart ng pagpapalaki ng anak
(PDF)
      
Ano ang BOSHI TECHO
(Talaan ng Kalusugan
ng Ina at Sanggol)?
 
Ang Pagdalaw sa Tahanan
ng Ina at Sanggol
 

Pindutin ang ○ na nasa itaas, makikita ang mga impormasyong nasa item na napili.