Website para sa pagsuporta sa mga dayuhang batang naninirahan sa Japan at para sa pagpapalaki ng anak
 

Patakaran sa Site

Ang Homepage na itoay website na pinamamahalaan ng grupo ng mananaliksik na pinamumunuan ni Ms.Moriyama at ng mga kinatawan nito. Kapag tiningnan, ginamit o nai-download ang mga nilalaman ng Homepage na ito , ituturing na sumasangayon ka sa mga sumusunod na patakaran ng site. Mangyaring basahin ang mga sumusunod na pag-iingat bago gamitin ang site.

 1. Tungkol sa Copyright at iba pa
  1. Ang indibidwal na impormasyon (teksto,) sulat, ilustrasyon atbp. at ang lahat ng inilathala sa website at sa buong Homepage na ito,ay napapailalaim sa proteksyon ng Japan Copyright Act at International Treaty.
  2. Hindi maaaring kopyahin o gamitin na walang pahintulot maliban na lamang na ito ay “Pagkokopya para sa sariling gamit” at “Pagsipi” na itinakda ng Copyright Act.
 2. Pagtatatuwa
  1. Maaaring baguhin o ihinto nang walang abiso ang nilalaman ng Homepage na ito. At maaari ring ihinto ang pagpapatakbo ng Homepage na ito. Mangyari lamang na unawain ito.
  2. Lubos naming binibigyang pansin ang pag-post ng impormasyon at mga materyales sa site na ito, ngunit maaaring may kasamang impormasyon na ibinigay ng mga third party ang impormasyon na aming nai-post. Sa ganoong pagkakataon, nai-post namin na may pahintulot na basahin mula sa mga third party group at indibidwal. Kahit sinisikap naming suriin ang katotohanan ng impormasyon na ibinigay ng mga site na naka-link mula sa site na ito hangga't maaari, hindi nito ginagarantiya ang katumpakan ng lahat ng ito.
  3. Mangyaring tandaan na kahit anumang dahilan hindi mananagot ang site na ito sa anumang pinsala at iba pa na naidulot ng paggamit at pag-download ng impormasyon at materyales na nai-post sa site na naka-link sa site na ito.