Website para sa pagsuporta sa mga dayuhang batang naninirahan sa Japan at para sa pagpapalaki ng anak
 

Balangkas ng grupo ng mananaliksik

Sa pamamagitan ng apat na taong suportang pinansiyal ng Grants-in-Aid para sa Mga Proyekto sa Pananaliksik sa Siyensya, Ang aming grupo ng mananaliksik ay aktibo na mula pa noong Abril 2017 sa pagbuo ng database na nag aalok ng impormasyon sa kasalukuyang sitwasyon ng Early Childhood Development (ECD) sa Japan, gayundin sa sitwasyon ng ECD ng mga bansang pinagmulan ng mga dayuhang residente na naninirahan sa Japan. Ang website na ito, bilang bahagi ng aming pagsisikap sa pananaliksik upang maitaguyod ang mabuting paglaki ng mga dayuhang batang naninirahan sa japan, ay naglalayong magbigay ng impormasyon na kapaki- pakinabang sa pagsuporta sa mga bata, kanilang ina at pamilya. Ang mga impormasyon sa site na ito ay maaaring magamit ng mga magulang, tagapag-alaga, at mga propesyonal sa pangangalaga at pangkalusugan, at sinumang interesado na tumulong para sa malusog at mabuting paglaki ng mga dayuhang batang naninirahan sa Japan.

Pangalan Grupo ng Mananaliksik para sa promosyon ng Early Childhood Development of children with foreign roots in Japan
English na pangalan Research group for promoting the Early Childhood Development of children with foreign roots in Japan
Adres ng Opisina Fukuoka-shi, Fukuoka-ken, School of Nursing, Fukuoka International University of Health and Welfare
Kinatawan Matsumi Moriyama: Associate Professor, Department of Nursing, School of Nursing, Fukuoka International University of Health and Welfare
Miyembro ng pananaliksik Mikako Arakida: Professor, Kawasaki City College of Nursing
Yoko Ishikawa: Associate Professor, National University Corporation Metropolitan University, Tokyo School of Health and Welfare, Department of Nursing
Katsuhiko Ishikawa: Lecturer, Learning and Education Develpoment Center, Yamanashi Gakuen University
Yukari Kamei: Associate Professor, Shitennouji University, Department of Nursing
Mami Gomi: Lecturer, Kawasaki City Collage of Nursing
Aya Nitamizu: Former Assistant Professor, International University of Health and Welfare, Narita Campus, Department of Nursing
Mayumi Mizutani: Associate Professor, Mie University Graduate School / Faculty of Medicine, Study of Nursing
Yae Yoshino: Associate Professor, Sophia University Faculty of Human Science, Department of Nursing
Le Tran Ngoan: Professor, Departamento ng Medisina, International University of Health and Welfare
Nwe Nwe Oo: Former Professor, International University of Health and Welfare, School of Medicine
Xie Haitang: Associate Professor, Departamento ng Nursing ng Ohtawara, International University of Health and Welfare
Hasan Arif Ul: Assistant Professor, Departamento ng Medisina, International University of Health and Welfare
Khatiwada Januka: Assistant Professor, Departamento ng Medisina, International University of Health and Welfare
Tamerlan Babayev: Assistant Professor, Sentro ng Medikal na Edukasyon, International University of Health and Welfare
Mga Nakikipagtulungan sa Pananaliksik Kyoko Chinami: Part-time Lecturer, Kyushu University
Eri Mochida: Oizumi Health and Welfare Center, Public Health Nurse